Lørdag den 22 juni roede vi fra Aalborg til spejdernes plads og tilbage. Første hold Ole, Søren og undertegnede tog 1. tur til Skeelslund, hvor vi blev afløst af Ellen, Helle og Laurits. De roede videre, medens vi nød turen i Sørens bil til spejdernes plads, hvor vi hilste på kajakkursisterne, der også var på Ryå. Efter frokosten og et par lækkerrier blev båden roet til i Aalborg igen.