Havkajakroernes sommertræf fandt i år sted ved Ranttzausminde ved Svendborg på Fyn. GRK var i år repræsenteret med 4 medlemmer: Jens Mylund, Flemming Eriksen, Henrik S. Christensen og Jesper Krage.
Her er deres beretning:

Vi havde en fantastisk uge med kajaknørderi og godt selskab. På træffet blev vi enige om at det ville være fint at dele vores oplevelser med resten af GRK’ medlemmer så det gør vi nu, men først lidt Info.

Havkajakroerne er en internetbaseret klub hvis formål bl.a. er at skabe kontakt mellem ligesindede. Det gøres på klubbens hjemmeside www.havkajakroerne.dk , på klubbens 4 årlige træf og gennem klubbens blad “Havkajak Info”.
Det årlige kontingent er på 150.-kr.
De fleste af klubbens medlemmer er også medlem af andre etablerede kajakklubben som GRK.
Erfaringsniveauet på træffene, spænder fra nybegyndere til de bedste og mest erfarende havkajak instruktører i Danmark. På sommertræffene er der som regel også inviteret dygtige udenlandske instruktører.

Årets sommertræf var i år på Rantzausminde camping ved Svendborg. Træffene afholdes på forskellige lokaliteter hvert år, på nær vintertræffet som i en årrække er blevet afholdt i Odder svømmehal.
Pladsen var i år delt op så der øverst var parkering til bilerne. Nedenfor en stor plæne til teltene og ned mod vandet kajakparkering.
På teltpladsen var der et stort fællestelt som blev brugt til mange forskellige ting bl.a. Pilates hver morgen, kurser, workshops, fællesspisning onsdag og fest lørdag aften.
Desuden var der et informationstelt hvor de forskellige aktiviteter blev slået op.
Tæt ved vandet havde instruktørerne lavet en fælleslejr hvor der var mulighed for at prøve kræfter med Grønlandske rebøvelser og at gå på line.
Der var lavet kajakforretning i et telt og ved indehaveren kunne man reservere tid til fysioterapeutisk massage.
Ved vandet var der stillet grill op og der var gratis grillkul.
Første dag på sommertræffet blev for os 4 fra GRK, brugt til en frisk formiddagstur til Skarø – solen skinnede fra en skyfri himmel og vandet var helt blankt – turen blev dog på kun 10 km, da vi skulle være tilbage og spise frokost, så vi kunne være klar til eftermiddagens O-løb (orienteringsroning).
Vi blev inddelt i 10 hold á 12 personer og fik så udleveret et kort med i alt 10 poster, som alle skulle besøges i løbet af eftermiddagen.
Posterne var meget forskellige lige fra ro-tekniske øvelser, til balancekunst samt maritime teoretiske spørgsmål.
Det overordnede formål med O-løbet var dog at have det sjovt samt lære hinanden at kende – begge dele lykkedes til fulde.

Tirsdag deltog Flemming i en arrangeret tur til Æreskøbing på Ærø – og igen viste vejret sig fra sin bedste side – høj sol og ganske lidt vind – turen blev ret lang og da vi var retur i Rantzausminde lidt efter kl. 22, så var der i alt tilbagelagt 39 km – en rigtig god tur.
Jens var på flere forskellige arrangeret ture i det sydfynske ø-hav, både tirsdag og onsdag, Jens kørte nordpå igen onsdag aften.

Jesper og Henrik var tilmeldt EEP 3 kursus tirsdag og onsdag, samt prøve torsdag.
Både tirsdag og onsdag var intensive undervisningsdage på vandet fra kl. 09.00 – 16.00 med teori om aften.
Vi blev undervist af 3 meget dygtige instruktører.
Kravene til færdighedsniveauerne EEP 3 kan ses her:
http://www.kano-kajak.dk/dkf/EPP/EPP_Hav_1_4_marts_2010.pdf
Der var i år 13 der havde meldt sig til EPP3 kursus, 9 personer valgte at stille op til prøve om torsdagen, 8 mand bestod. (inkl. Jesper og Henrik)
Selve prøven var delt op i praktiske færdigheder på vandet, samt navigation, viden om kajakken, kontrol af div.
Sikkerhedsudstyr samt brugen af dette, + div. Knob. Prøven torsdag var fra kl. 09.00 – 16.00.

Onsdag formiddag stod den for Flemmings vedkommende på et kursus i forlæns rulleteknik – her deltog ca. 20 personer og det lykkedes faktisk for flere af dem – inkl. Flemming, at gennemføre et eller flere forlæns rul.
Om eftermiddagen skulle han deltage i den første af 2 workshops med den udenlandske instruktør Trys Burke. Hun er den første kvindelige Level 5 coach i havkajak i BCU.
Hun er endvidere uddannet Level 4 BCU i fosskajak og i kano. Hun underviser i hele verden, men er til hverdag bosat i Wales. Hun er en meget dygtig kajakroer og har bl.a. været på ekspeditioner i Nepal, Alperne, Canada, New Zealand, Australien og har roet fra UK til Grækenland.
De 2 workshops som Trys underviste i på træffet omhandlede ”Leadership skills” og ”Incident management”.
Begge workshops var meget udbytterige og gav mange tips inden for begge områder.

Torsdagen formiddag var Flemming på endnu en workshop og denne gang var temaet “balancekunst på kajakken” – dette var vildt skægt, men også utrolig hårdt. Om eftermiddagen gik turen til Svendborg – og her var der rekord stor deltagelse – i alt 30 kajakker rettede kursen mod øst.
Solen skinnede endnu en gang fra en skyfri himmel og vind var der ikke ret meget af. Efter fordøjelsen af en stor isvaffel på Svendborg havn, så gik turen igen tilbage til Rantzausminde – alt en tur på 17 km.

Fredagen bød på den 2. Workshop med Trys Burke.

Lørdagen blev for Flemming brugt på forskellige roteknikker sammen med et par erfarne kajakfolk – Søren og Lone.
Her fik Flemming blandt andet styr på sculling med højt støttetag + nogle andre teknikker.
Eftermiddagen bød på endnu et teknikkursus kombineret med en kortere tur på i alt 10 km. Henrik og Jesper var på en tur langs kysten.

Alt i alt en meget hyggelig og lærerig uge sammen med 204 andre kajakfolk fra hele landet.