Så er svømmehalssæsonen startet op igen og GRK har i år fået tildelt haltid hver søndag kl. 16 til 18 – frem til 1 maj

Som de fleste nok har bemærket er DGI Huset i Aabybro igang med den helt store ombygning.
Vær opmærksom på at parkeringsforholdene er meget begrænsede og at indgangen til hallen er midlertidig flyttet til den sydlige ende af bygningen.

Omklædningsfaciliterne er også ramt.
Dameromklædningen foregår i det gamle herreomklædning og Herrene er blevet henvist til de gamle omklædningsrum i kælderen under den gamle hal.
Så en morgenkåbe og et par “klip klapper” vil være et særdeles godt suplemet til “dresscoden”

Vi har, som vi havde sidste vinter, fire klubkajakker med i svømmehallen hver søndag. Men på grund af de lidt kaotiske forhold i hallen må vi opfordre til at medlemmerne selv sørger for at få kajakkerne transporteret fra kajaktraileren ind i svømmehallen og retur igen efter trænningen.
Så derfor, kom gerne i god tid..

De medlemmer som vil have deres egen kajak med, gælder det at, kajakken skal være grundigt rengjort inden den komme i svømmehallen.
Sand og snavs må IKKE forefindes.
Har kajakken i løbet af ugen været på fjorden skal grundrenses igen !

Med hensyn til kajakInstruktører, vil der hver søndag være instruktører til stede i svømmehallen.
Vi har lagt op til at der er “åben leg” det vil sige alle øver/træner det som de har lyst til og hvis der er behov for instruktørhjælp kan man lave indivduelle aftaler med alle af klubbens kajakinstruktører.

Nogle gange i løbet af vinteren vil vi få gæsteinstruktører udefra, som vil kunne bidrage med nye impulser…
Dette vil i hvert tilfælde blive annonceret her på bloggen.

Vi vil også, som sidste år, bestræbe os på at have en bane reserveret til medlemmer som blot vil svømme.

God fornøjelse..