EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Fredag den 21 marts kl.18.30 i klubhuset

1. Valg af ordstyrer og referant
2. Valg af ny formand

Med venlig hilsen
Bestyrelsen