Så fik vi døbt vores 2 åres inrigger, på havnens dag af selve borgmesteren.
Båden kom til at hedde RYÅ, og er et dejligt sublement til vores 2 træbåde fra 60’erne.
RYÅ fik sin jomfrutur i rimeligt hårdt vejr, med Mogens, Helle og Egon som mandskab.